Đa nghi như Tào Tháo nhưng vẫn thảm bại hai lần bởi… kế trá hàng - Dân Việt


Đa nghi như Tào Tháo nhưng vẫn thảm bại hai lần bởi… kế trá hàng  Dân Việt

Tào Tháo sẵn sàng đi theo con đường bá đạo để lập nghiệp, dùng người cốt hiệu quả mà không tính đến phẩm chất đạo đức. Chính vì thế, nên dù được coi là ...

BÌNH LUẬN